Одеський Національний Технологічний Університет

Факультет Технології Зерна і Зернового Бізнесу

Правила прийому 2022

Основні строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування:
- випускнику школи:
- випускнику коледжу:
- бакалавру:

УВАГА!

Для вступу на 1 курс факультету "Технології зерна і зернового бізнесу"

Перелік предметів ЗНО для вступу на навчання у 2022 році:

Сайт приймальної комісії ОНТУ >>

Особливості ЗНО 2022 випускнику школи

Предмети ЗНО випускнику коледжу

Програми вступних іспитів
- на ступінь магістра:
- на ступінь бакалавра:

Підготовчі курси

Приймальна комісія ОНТУ розташовується в головному корпусі (корпус «А») між першим і другим поверхами напроти входу в академію.

Приймальна комісія працює з 9.00 до 17.00.

З усіх питань відносно вступу до академії можна звертатися до відповідального секретаря ПК – Кустов Ігор Олександрович.

Телефони приймальної комісії: (048) 722-80-99, 718-97-09, 712-40-88.

Поштова адреса ПК: 65039, м. Одеса, вул. Канатна, 112.

 

Україна є одним з лідерів на світовому ринку зерна, тому потребує постійного оновлення ресурсного потенціалу,  одним з елементів якого є кадрова складова.
Ринок зерна розвивається таким чином, що потребує виходу за межі однієї країни та все більшу інтеграцію у світову економіку. Так, у 2016 році тільки експорт зернових з України забезпечив середньомісячне надходження валютної виручки в сумі 0,5 млрд. США. За 2016 рік завдяки збільшенню обсягів експорту агросектор забезпечив 28% валютних надходжень в нашу економіку.
Згідно опитуванню експертів агробізнесу сформовано рейтинг інвестиційної привабливості галузей, в  якому одно з перших місць посідає – торгівля зерном, її інфраструктура. Внаслідок цього є необхідним забезпечити висококваліфікованими кадрами безпосередньо сектор вирощування зернових, і, що важливіше, сектори їх переробки, зберігання, транспортування і реалізації, тобто торгівлі.
Тому нині постала необхідність підготовки фахівців, які б мали при підготовці одночасно технологічну (інженерну) і економічну (торгівельну), складову. Торгівля зерновими в Україні набула міжнародного змісту, тому підготовка фахівців саме для міжнародного рівня є стратегічним напрямом в освіті.
Тільки за наявністю таких фахівців Україна буде в змозі не тільки не втратити свої позиції на світовому ринку зерна, а й покращити їх, що в результаті призведе до економічного зростання країни.

Сьогодні факультет готує «Бакалаврів», «Магістрів» за традиційними спеціальностями:
- Підприємництво, торгівля та біржова діяльність;
- Харчові технології (1. Технології зберігання і переробки зерна, 2. Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів);
- Галузеве машинобудування.

На вимогу сучасного розвитку галузі хлібопродуктів відкрито наступні «Освітні програми»:

- Міжнародна торгівля зерном;
- IT конструювання обладнання зернопереробної галузі.

Значна увага на факультеті приділяється науковій роботі студентів, в процесі якої вони оволодівають навичками самостійного проведення досліджень, вирішення складних організаційних та інженерних задач з використанням сучасних інформаційних технологій.
Випускники факультету ТЗіЗБ успішно працюють директорами елеваторів, мукомельних, круп’яних, комбікормових заводів, хлібозаводів, кондитерських і макаронних виробництв, керівниками економічних, технологічних відділів, начальниками цехів, завідуючими лабораторіями, головними інженерами, а також на підприємствах суміжних галузей, у відповідних науково-дослідних і проектних організаціях, викладають у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах.